top of page

Povodeň... 

Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia výstavba železničnej trate Prešov-Bardejov bola v plnom prúde a násyp od Kapušian po Tulčík bol skoro hotový. V jedno letné odpoludnie strhla sa veľká búrka s prietržou mračien na širokom úseku od Tulčíka po Lopuchov a na druhej strane až po Terňu. Za veľmi krátky čas obrovský príval vody od Tulčíka, ktorý plytké koryto Sekčova nemohlo pojať, zalial celú šírku sekčovskej roviny. Poniže Tulčíka stál na

„Čaplanke“ (pri kaplici) mlyn, ktorý využíval vodu potoka Čaplanka. Mlynár, vidiac katastrofu, nevedel, čo má skôr zachraňovať. Videl, ako príval vody práve berie chliev s kurínom. Mlynár sa ho sotva stihol zachytiť a už ho voda niesla. Kričal, volal o pomoc, ale nikto ho nepočul.

mlyn-z-hradu.png

Až pri Fulianke chliev s kurínom narazil na plávajúcu vŕbu, ktorej sa zachytil a mlynár šťastne doplával až k starej železničnej stanici v Kapušanoch, kde sa ho podarilo zachrániť. Mlyn na Čaplánkach sa viac neobnovil. Železničný násyp od Tulčíka po kapušiansku stanicu bol úplne odplavený. Táto udalosť sa udiala v letných mesiacoch v r. 1891...  Túto udalosť opísal v obecnej kronike Štefan Marinčák podľa ústneho podania.

O dva roky na to, 11.12.1893 prešiel po trati prvý vlak na trase Prešov - Bardejov.

Kotva 1

Podľa svedectva Druhej vojenskej prieskumnej mapy Habsburskej ríše (1819–1869) malo pôvodné miesto mlyna pri Tulčíku názov "Dubrawka M."

Kotva 2

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page