top of page

Mlynská usadlosť - čo to vlastne je?

V čase najväčšieho rozkvetu mlyna okolo roku 1940 (na fotografii z roku 1941) je vidieť, že mlyn - to nebola jedna budova ale komplex budov, ktoré tvorili jeden celok, nazvaný mlynská usadlosť.

Na ploche asi 1,5 ha okrem záhrady s cca 80 ovocnými stromami, vodným náhonom pre pohon mlynského kolesa vyrástla nielen budova mlyna...

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page