top of page

Naša spolupráca

Je dôkazom toho, že našim cieľom nie je robiť všetko sami, ale chceme sa otvoriť spolupráci, ktorá vždy posunie k väčšej kvalite a obohatí o iné, nestranné myšlienky...

s ochranármi...

s ochranármi...

so starostami...

so starostami...

s poľovníkmi...

s poľovníkmi...

s Tomark-Aero...

s Tomark-Aero...

s cirkvou...

s cirkvou...

s obcou Fulianka

s obcou Fulianka

S ochranármi

S ochranármi prírody...

Príroda v mlyne sa od roku 2005 stala priestorom, kde nachádzajú svoj domov aj zvieratá, ktoré sa po čase nevyhnutnom na rekonvalescenciu vracajú naspäť do prírody. Sme vďační pracovníkom Regionálneho centra štátnej ochrany prírody v Prešove, že nám sem priniesli volavku či uzdravených sokolov. V galérii predstavujeme výber bohatej mlynskej fauny.

So samosprávou

So samosprávou...

Dôkazom nášho presvedčenia o pestovaní vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami v blízkom i širšom okolí je aktívna spolupráca nielen v oblasti vzájomného spoznávania sa počas rozličných stretnutí a seminárov, ale i v konkrétnych akciách a podujatiach doma i v zahraničí.

S poľovníkmi

S poľovníkmi...

Dôkazom nášho presvedčenia o pestovaní vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami v blízkom i širšom okolí je aktívna spolupráca nielen v oblasti vzájomného spoznávania sa počas rozličných stretnutí a seminárov, ale i v konkrétnych akciách a podujatiach doma i v zahraničí, na ktorých mali svoj podiel aj členovia nášho o. z., čo sa prejavilo na spolupráci s poľovníkmi.

S Tomark-Aero

S Tomark-Aero...

Tento typ našej spolupráce sa zrodil počas jedného letného dňa roku 2016, pri vyhliadkovom lete jedného člena našej o. z., za čo ďakujeme profesionálnemu a ochotnému pilotovi. Fascinujúce pohľady na náš mlyn zo vzduchu boli ďalšou inšpiráciou pre ďalšie lety, ktorých ovocím je bohatstvo fotografií nielen pre naše potreby ale i pre prezentáciu obce Fulianka.