top of page

Naša spolupráca

Je dôkazom toho, že našim cieľom nie je robiť všetko sami, ale chceme sa otvoriť spolupráci, ktorá vždy posunie k väčšej kvalite a obohatí o iné, nestranné myšlienky...

s ochranármi...

s ochranármi...

so starostami...

so starostami...

s poľovníkmi...

s poľovníkmi...

s cirkvou...

s cirkvou...

s obcou Fulianka

s obcou Fulianka

S ochranármi

S ochranármi prírody...

Príroda v mlyne sa od roku 2005 stala priestorom, kde nachádzajú svoj domov aj zvieratá, ktoré sa po čase nevyhnutnom na rekonvalescenciu vracajú naspäť do prírody. Sme vďační pracovníkom Regionálneho centra štátnej ochrany prírody v Prešove, že nám sem priniesli volavku či uzdravených sokolov. V galérii predstavujeme výber bohatej mlynskej fauny.

So samosprávou

So samosprávou...

Dôkazom nášho presvedčenia o pestovaní vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami v blízkom i širšom okolí je aktívna spolupráca nielen v oblasti vzájomného spoznávania sa počas rozličných stretnutí a seminárov, ale i v konkrétnych akciách a podujatiach doma i v zahraničí.

S poľovníkmi

S poľovníkmi...

Dôkazom nášho presvedčenia o pestovaní vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a inštitúciami v blízkom i širšom okolí je aktívna spolupráca nielen v oblasti vzájomného spoznávania sa počas rozličných stretnutí a seminárov, ale i v konkrétnych akciách a podujatiach doma i v zahraničí, na ktorých mali svoj podiel aj členovia nášho o. z., čo sa prejavilo na spolupráci s poľovníkmi.

S cirkvou...

S Cirkvou

Cirkevné spoločenstvá sú svojou štruktúrou veľmi podobné spoločenstvám rodinným či obecným. Keďže zdieľajú s nami rovnaký hodnotový rebríček i svetonázorový rámec, radi ponúkame priestor areálu mlyna pre ich spoločné aktivity, ktoré sa stali v našom ročnom kalendári pravidelnými...

S obcou Fulianka

S obcou Fulianka...

Naša spolupráca s obcou Fulianka je prirodzeným vyjadrením potreby napojenia miestnej časti obce s názvom Dubravka, kde stojí starý vodný mlyn, s miestnou samosprávou o to viac, o koľko je vzdialená od obce Fulianka.

Možno práve tento geografický prvok spoluprácu ešte viac predpokladá. Sám si človek nepomôže, no v jednote je sila... Vďační za každú formu pomoci zo strany obce chceme obci ponúknuť takú pomoc, ktorá by bola aspoň z časti adekvátnou odpoveďou formou pomoci pri organizovaní rozličných miestnych spoločenských aktivít. Do mozaiky foto galérie sme zahrnuli niektoré význačné spoločné projekty s obcou. Samostatnou kapitolou tejto spolupráce je projekt miestnej Oddychovej zóny, ktorej venujeme samostatnú časť našich web-stránok, v časti Aktivity...