top of page

Nápis na budove mlyna je svedectvom vrytým do kameňa o tridsiatom dni mesiaca júl roku Pána 1929. Bol to utorok. Iniciály J. V. Rozkoš zrejme pripomínajú mená Jána Rozkoša a jeho najstaršieho syna Vojtecha. 

DSC_0200-nápis-mlyn.png

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page