top of page

Nasledujúce riadky textu sú adresované každému, kto na ne natrafí na potulkách po internete​. Vďaka za čas, ktorý im venujete.

Všetci vieme, že na svete to tak chodí, že každý projekt potrebuje dobrú myšlienku, angažovaného ducha a materiálny vklad.

Všetci členovia o.z. Dubravka-Mlyn sme presvedčení, že sa angažujeme za dobrú myšlienku. Potvrdzujú nám to konkrétni ľudia, ktorí s nami spolupracujú a naše dielo podporujú už viac rokov z domova i zahraničia.

To, že sa angažujeme v práci pre záchranu hodnôt minulosti už skoro 15 rokov svedčí o tom, že nás napĺňa ponúkať tieto dobrá pre druhých.

Našim materiálnym vkladom je stará mlynská usadlosť, ktorá zo stavebno-technického hľadiska nemá veľkú cenu, ale s jej historickým odkazom v spojení s naozaj peknou prírodou je jej hodnota nevyčísliteľná. O ňu sa s vami chceme podeliť.

Ak sa rozhodnete prispieť, do kolónky údaje o prijímateľovi uveďte, prosím, tieto údaje:

   názov:             DUBRAVKA-Mlyn
   IČO:                 45792046
   Právna forma:   Občianske združenie
   IBAN číslo účtu: SK1609000000005123388298 kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page