top of page

K reáliám mlynskej usadlosti od roku 1922 patrí kríž, ktorý dal postaviť mlynár Ján Roskoš na pamiatku záchrany pri povodni. Pozývame vás na posviacku obnoveného kríža, ktorý po 100 rokoch znovu bude mať miesto v zozname krížov miestnej lokality.

pozvánkaA4-posviacka-kriza2022web.png

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page